Aeromat VT

Perfektné vetranie fasády: flexibilne kombinovateľné typy vetracích prístrojov, pri rovnakom vzhľade. Jednoduché plánovanie, jednoduchá inštalácia.

Technicky náročné projekty vyžadujú výkonný vetrací systém, ktorý sa nechá s vysokou flexibilitou vkusne začleniť do každého objektu. Fasádny vetrací prístroj AEROMAT VT spája decentrálne vetranie miestností s vysokým prídavným úžitkom. Vďaka možnosti ľubovoľného kombinovania jednotlivých typov prístrojov sa perfektne prispôsobí príslušným požiadavkám. Jednotná platforma schránky s konštrukčnou výškou iba 100 mm umožňuje individuálnu konfiguráciu s piatimi typmi prístrojov a rozsiahlymi možnosťami montáže a vybavenia. Jednoduché a rýchle je aj spracovanie, montáž a inštalácia. Nový EPP kanál sa flexibilne prispôsobí stavebným podmienkam a vďaka svojmu flexibilnému materiálu sa ľahko a rýchlo spracováva.

 • AEROMAT VT WRG a WRG plus: privetrávacie a odvetrávacie prístroje s možnosťou prepínania a so spätným získavaním tepla
 • AEROMAT VT A: prístroj na odvetrávanie
 • AEROMAT VT Z: prístroj na privetrávanie
 • AEROMAT VT D: pasívny vetrací prístroj fungujúci na základe tlakového rozdielu


 • Optimálna integrácia do fasády vďaka nízkej stavebnej výške a variabilnej dĺžke a hĺbke modulu.
 • Parapetný kanál, kanál do prekladu aj kanál v ostení z materiálu EPP, ktorý umožňuje veľmi jednoduchú a flexibilnú montáž.
 • Jednoduché zapojenie do riadiacej jednotky budovy a externé ovládanie pomocou vopred konfigurovaných vstupov a výstupov.


 • Možnosti skrytej integrácie poskytujú decentnú integráciu do fasády vďaka kanálom z EPP.
 • Zvýšená protihluková ochrana pre stavby s vysokými akustickými požiadavkami.
 • Typy Aeromat WRG a WRG plus umožňujú podporované riešenia vetrania.
 • S rôznymi variantmi vetráka systému VT je možné splniť najrôznejšie požiadavky na pomer zvukového útlmu a prietoku vzduchu.
 • Konfigurovateľné možnosti montáže a vybavenia.
 • Rôzne triedy filtrov: filter na veľké prachové častice, filter na jemný prach, aj filter na NOx.
 • Automatické vetranie podľa potreby, nastaviteľné s riadením kvality vzduchu.
 • Flexibilné ovládanie pomocou Touch Control na prístroji, alebo smárť ovládanie pomocou aplikácie v mobilnom telefóne, alebo externe pomocou vopred konfigurovateľných výstupov.
 • Nastaviteľný softvér pre nočné vetranie, alebo napríklad odvetranie kúpeľne.
 • Možnosť predhrievania pre prípad veľmi nízkych vonkajších teplôt.


Najlepšie riešenie filtra proti oxidom dusíka, jemnému prachu a peľu.

S filtrom NOx ponúknete riešenie nielen proti peľu a jemnému prachu, ale aj proti oxidom dusíka. Najmä vo veľkomestách tak možno dosiahnuť výrazne lepšiu kvalitu čerstvého vzduchu. Filter NOx vytiahne zo vzduchu aj tie najjemnejšie škodliviny a dráždivé látky a bol vyvinutý špeciálne pre oxidy dusíka, ktoré vznikajú predovšetkým zo spaľovacích motorov a vykurovacích zariadení. Najmä oxid dusičitý (NO2) je vo vysokej miere obsiahnutý vo výfukových plynoch motorových vozidiel a môže byť vážnym problémom napríklad pre astmatikov.

 • Ochrana proti oxidom dusíka, najmä NO2 obsiahnutému vo výfukových plynoch automobilov
 • Ochrana proti peľu, užitočné pre alergikov
 • Ochrana proti jemnému prachu (trieda filtra ISO ePM10 50%)
 • Možno tiež bez problémov dodatočne namontovať alebo vymeniť
 • Pripomenutie údržby prostredníctvom zobrazenia výmeny filtra


Jednoduchý vzhľad, jasné výhody: montáž s použitím EPP kanálov.

Systém AEROMAT VT bol vyvinutý preto, aby sa optimálne začlenil do architektúry. Nepresviedča iba veľkým množstvom možností montáže okolo okna. Vhodné EPP kanály navyše zaisťujú flexibilné prispôsobenie vlastnostiam stavby a nerušený pohľad zvonku. Okrem toho je možné ďalej optimalizovať ochranu proti hluku.


Ešte väčší komfort ovládania pomocou aplikácie.

Vo variante "smart" sú typy prístrojov AEROMAT VT WRG, WRG plus, A a Z vybavené ovládaním pomocou siete WLAN. Vetrací prístroj sa tak nechá pohodlne a jednoducho ovládať smartfónom alebo tabletom aplikáciou SIEGENIA Comfort.

 • Ovládanie chytrým telefónom alebo tabletom aplikácií SIEGENIA Comfort (od iOS 8.0 a Android 5.0)
 • Plynulé ovládanie výkonu ventilátora a až 5 časovačov
 • Zobrazenie teploty miestnosti a relatívnej vlhkosti vzduchu
 • Zobrazenie výmeny filtra
 • Aktivácia/deaktivácia automatického režimu
 • Možnosť priameho ovládania prístrojov umožňujúcich príjem WLAN alebo zapojenie do domácej siete
 • Bezpečné šifrovanie SSL a intuitívne uvedenie do prevádzky


Kompaktný fasádny vetrací prístroj so spätným získavaním tepla, optimálnym prietokom vzduchu a vysokým akustickým útlmom. To je AEROMAT VT WRG a AEROMAT VT WRG plus.

Fasádny vetrací prístroj AEROMAT VT WRG a AEROMAT VT WRG plus nie je iba zárukou vysokého prietoku vzduchu a nízkeho vlastného hluku, ale všeobecne aj širokého spektra možností komfortu a riešenia. Efektívne spätné získavanie tepla, inteligentná filtračná technika a integrovateľná automatická regulácia kvality a vlhkosti vzduchu z neho robia dôležitý prvok pre zdravú klímu miestnosti. Pre ešte vyššiu mieru komfortu miestnosti sa vetrací prístroj vo variante "smart" môže ovládať aj aplikáciou SIEGENIA Comfort.

AEROMAT VT WRG

 • Príkon: 4 – 27 W
 • Vlastný hluk LpA: od 25 dB(A) pri 30 m³/h
 • Akustický útlm Dn,e,w: až 59 dB
 • Trieda energetickej účinnosti: B
 • Stupeň účinnosti dodávky tepla: max. 93 %
 • Prietok vzduchu: do 60 m³/h
 • Rozmery, v x d x h: 100 mm x 1000 – 6000 mm x 320 – 500 mm

AEROMAT VT WRG plus

 • Rozmery, v x d x h: 100 mm x 1200 – 6000 mm x 320 – 500 mm
 • Prietok vzduchu: do 45 m³/h
 • Stupeň účinnosti dodávky tepla: max. 95 %
 • Trieda energetickej účinnosti: A
 • Akustický útlm Dn,e,w: až 58 dB
 • Vlastný hluk LpA: od 28 dB(A) pri 30 m³/h
 • Príkon: 4 – 20 W


Motoricky prevádzkovaný vetrací prístroj na privetrávanie a odvetrávanie Aeromat A a Aeromat Z.

Pri realizácii najrôznejších scenárov vetrania sú privetrávacie a odvetrávacie prístroje systému AEROMAT VT zásadné. AEROMAT VT A a AEROMAT VT Z sú vybavené vyslovene tichým radiálnym ventilátorom a ponúkajú vysoký prietok vzduchu a efektívny akustický útlm. Vďaka tomu sa vám v spojení so zvukovo izolovanými oknami aj v časoch vysokého zaťaženia hlukom dostane spolu so zdravým čerstvým vzduchom zaručene aj pokoja.

AEROMAT VT A

 • Rozmery, v x d x h: 100 mm x 750 – 6000 mm x 300–500 mm
 • Prietok vzduchu: do 120 m³/h
 • Akustický útlm Dn,e,w: až 57 dB
 • Vlastný hluk LpA: od 20 dB(A) pri 30 m³/h
 • Príkon: 2 – 20 W

AEROMAT VT Z

 • Rozmery, v x d x h: 100 mm x 750 – 6000 mm x 300–500 mm
 • Prietok vzduchu: do 120 m³/h
 • Akustický útlm Dn,e,w: až 57 dB
 • Vlastný hluk LpA: od 21 dB(A) pri 30 m³/h
 • Príkon: 2 – 24 W

Pasívny prístroj AEROMAT VT D fungujúci na základe tlakového rozdielu s optimálnym pomerom prietoku vzduchu a akustického útlmu.


Výmena vzduchu prebieha na základe prirodzeného tlakového rozdielu medzi chladným vonkajším vzduchom a zahriatym, použitým vzduchom v miestnosti. Bez spotreby prúdu a bez zaťaženia hlukom zvonku zaisťuje príjemnú, zdravú atmosféru v miestnosti a predurčuje vetrací prístroj aj na použitie v spálňach a obytných miestnostiach. So svojim optimálnym pomerom prietoku vzduchu a akustického útlmu sa AEROMAT VT D ideálne hodí na prestup vonkajšieho vzduchu.

AEROMAT VT D (D1, D2, ...)

 • Rozmery, v x d x h: 100 mm x 500 – 6000 mm x 200 – 500 mm
 • Prietok vzduchu: až 58 m³/h pri 8 Pa
 • Akustický útlm Dn,e,w: až 64 dB


Pre viac informácií alebo pre ponuku najvhodnejšieho riešenia nás neváhajte kontaktovať.

Vyplňte všetky potrebné údaje a my sa vám ozveme čo najskôr späť.